2017: Martin Vongrej: Portfolio

Martin Vongrej patří ke klíčovým představitelům mladé generace umělců navazujících na odkaz neoavantgardy a existenciálně založeného konceptuálního umění. Své práce vytváří jako intuitivní a současně systematické instalace, zabývající se problematikou vědomí a duchovního vnímání. Komponuje je z nalezených i fabrikovaných objektů, maleb, fotografií, kreseb a pojmů, využívaje jednoduché metody zmnožení. Společně sestavené jsou obzvláště vnímavé vůči výstavnímu prostoru. Martin Vongrej ve svých dílech často kombinuje obrazy a texty, ve kterých nově definuje elementární prvky zkušenosti s prostorem a časem. Jeho díla prozkoumávají hranici mezi viditelným a neviditelným světem. Častým motivem jeho děl je zrcadlení, rotace, opakovatelnost a gramatika nevyslovitelného. Martin Vongrej vytváří situace, vycházející ze záznamů každodenního života, při kterých pracuje s rozšířeným vědomím sebe a bezprostředním kontaktem s nejbližším okolím. V roce 2010 se zúčastnil na přehlídce současného umění Manifesta 8, Evropské bienále současného umění ve španělské Murcii s prací "Pozorující se vědomí". Kromě toho se představil několika samostatnými výstavami na Slovensku a v Čechách. Získal stipendia od Kone foundation (FI) v roce 2013 a Terra foundation (USA) 2015. Jeho práce je zastoupena ve sbírce Fondzione Morra Greco. Martin Vongrej je je současným rezidentem programu A.I.R. FUTURA s podporou Visegrádského fondu pro umělecké rezidenční programy – Vizuální a zvukové umění. (http://visegradfund.org/)


Daniel Grúň