now!
12/06/2018

Adelá Součková: Time's Weather
opening: 12.6, 18:00
exhibition: 13. 6. - 22. 7. 2018
curator: Eva Skopalová