https://pari-match.club
Marek Delong & Anna Slama: Will I become a better person if I stop dreaming about the stars?

Marek Delong & Anna Slama
Will I become a better person if I stop dreaming about the stars?
výstava: 10.5.- 23.6. 2019
kurátor: Michal Novotný

Výstava prohlubuje zájem autorské dvojice o latentní, expresivní a archetypální významy. Snaha odkročit od vyjádření založeného na umělecko-historických odkazech nebo ilustracích politických témat vede směrem k terapeutickému momentu tvorby, k zprostředkování emocí a intenzit. Fantazijní, spirituální i intimní se promítá do ucelené instalace nejen formálně, ale i ve zdůraznění setkávání, vztahování se, pobývání.