Maren Karlson: The Dust Speaks

FUTURA: BLOK II

ONLINE VÝSTAVA
Maren Karlson: Prach promlouvá
vernisáž 15. 5. 2020
výstava 15. 5 - 26. 7. 2020
kurátor: Christina Gigliotti

 

Online výstava je k dispozici na thedustspeaks.net


Prach promlouvá

Samostatná výstava Prach promlouvá (The Dust Speaks), vytvořená Maren Karlson, měla otevírat v nejvyšším patře FUTURA 24. dubna 2020. Maren a Christina jsou v Berlíně a nemohou překročit české hranice, proto bylo rozhodnuto, že tato výstava bude mít úplně jinou formu, než bylo původně plánováno. Prach promlouvá bude uvedena jako online výstava.

Váhaly jsme s přidáváním dalšího obsahu do nekonečného rolovacího stroje, který by byl pouhou náhradou za skutečnou osobní zkušenost plynoucí z interakce s uměním. Proto jsme se zcela vzdaly snahy vytvořit něco podobného virtuální galerii. Nemáme v úmyslu zploštit bílou krychli. Místo toho nás tato vrstvená a bobtnající výstava zavedla do lesa, k jezeru, do bažiny. Takové prostředí Mareniným pracem prospívá, byly pro něj vytvořeny. Cítí se v něm útulně, jako doma, zasazené do listů a mechu.

Zveme vás, abyste s námi strávili v lese nějaký čas, rozhlíželi se a poslouchali. Když se zaposloucháte pozorně, možná jej uslyšíte promlouvat.

– Christina Gigliotti