Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky: Technologie proutek

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky: Technologie proutek
15. 9. - 7. 11. 2021
Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha
Text: Jan Wollner

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky tentokrát ve složení Jan Kolský a Matěj Pavlík představí na výstavě svůj dokumentární film Hledání proutkařů pomocí sucha který v prostoru galerie dále rozvádí skrze sérií fotogramů. Výstava v Karlin studios zachycuje fenomén proutkařství jako komplexní technologii, která v sobě nese jak sociopolitickou historii Československa, tak osobní kosmologie současných praktiků proutkařů.
Vystavená díla vznikla za podpory Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Výstava navazuje na stejnojmennou výstavu prezentovanou v Oblastní galerii Liberec. Doplňuje také díla Skupiny na výstavě Pozemšťané*ky: Pletiva v Narodním zemědělském muzeu v rámci Festivalu Fotograf.