Adam Štech (1980)

Studia: 2001-2008 - Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Sopko a doc. Skrepl) 2007 - Studijní pobyt na Bellas Artes v Portu (Portugalsko) Společným jmenovatelem mladých malířů je diskurs s historickým vývojem malby, založený na konfrontaci s jednotlivými –ismy a na citacích stylových prvků, jež vytvářejí nové komunikační kódy a estetické hodnoty. Malba má konceptuální zaměření, aniž by ztrácela na své technické úrovni. Obrazy Adama Štecha jsou typickým příkladem této kombinatoriky. Štech často zachycuje vnitřní rozpor, který vzniká i kombinací nesourodých motivů. Vnímat Adama Štecha jako dalšího neomodernistického umělce by patrně bylo příliš smělé. Už pouze skutečnost, že často vychází z výtvarné tradice mnohem starší, naznačuje, že v jeho myšlení hraje zásadní roli spíše postmoderní pocit svobody, s níž se může obrátit kamkoliv a vzít si tam, co chce, pokud tomu dokáže čelit. Tento dovětek jako by přitom určoval výjimečnost jeho postavení na české umělecké scéně. Adam Štech dokáže čelit minulosti vlastním malířských přednesem, nekulhá za svými vzory a přitom nás (a sám sebe) vystavuje onomu „skličujícímu dojmu“ nevhodnosti, pociťovanému tváří tvář výrazu tak blízkému známým veličinám. Napětí, vznikající mezi jeho malířskými schopnostmi a jejich uplatňováním zdánlivě nepůvodním způsobem, nám tak nabízí potenciál zažívat podstatu (a případně racionálně sledovat pozadí) našeho vztahu k opakování, které je sice společensky přípustné, ale možná ne až tak vítané, nebo naopak vítané, ale už ne reflektované. (Jiří Ptáček) Výběr ze samostatných výstav: Výstava Udělám si hlavu: Galerie NoD, 2012 Zde Štech obohatil svůj výběr figur o předlohy plastik a reliéfů hlav, jež podobně jako jeho portréty spíše zakrývají, než odhalují tváře figur, a děsí jimi, než baví. Opět se zde objevuje inspirace nalezená jak v realitě, tak na internetu, situovaná do různých dob a prostředí. Hlavy jsou poskládány z nalezených fragmentů plastik a obrazových námětů, narušovaných lineárními tahy a nesourodými tvarovými prvky, jež opět znesnadňují chápání jejich významové identity. Výstava Scarlett a patisony: Soda gallery, 2014 Výstava Krásná blondýna: Galerie Petr Novotný, Praha, 2013