Míša Petrů (1978)

Studia 2001 – 2007 - Akademie výtvarných umění v Praze (Michael Rittstein) 2005 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (stáž u Kurta Gebauera) 2004 - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nizozemí (stáž v ateliéru malby Harry Pieterse) „Studium u profesora Rittsteina mi přineslo mnoho užitečných věcí, tou zásadní byl určitě objev svého vlastního vidění a výtvarného názoru. Na stáži u Kurta Gebauera na VŠUP jsem začala přemýšlet o tom, co dělám, více do hloubky a globálněji. Otevřenost tohoto ateliéru mi také dovolila realizaci různorodých projektů“. Míša Petrů zaujala svou diplomovou prací „Typologie ulice“ (2007), kterou zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze. Její výtvarná zkušenost se nelimituje na pouhé dvojrozměrné zobrazování, malbu, ale do své tvorby zařadila jak fotografii, tak performance. Akční umění je i nadále součástí jejího výtvarného vyjadřování.