Pavel Příkaský (1985)

2005 - 2012 - Akademie výtvarných umění v Praze, (Vladimír Kokolia, Markus Huemer) 2011 - Studijní pobyt na Middlesex University v Londýně Pavel Příkaský je malíř. Při pohledu na jeho obrazy si nelze nevšimnout s jakou citlivostí a elegancí se dokáže svým malířským rukopisem vyjádřit. Z jistého úhlu pohledu by mohl tento „estetismus“ a chápání obrazu jakožto slast z výtvarna nabízejícího artefaktu někomu připadat až jako buržoazně-modernistický přežitek. Stejně tak však musíme ocenit zdrženlivost, s jakou s výrazovými prostředky dnes tolik tradicí zatížené malby a zvláště pak „krásné malby” ve své tvorbě Pavel operuje. Nejen že se tím vyhýbá nástrahám, na nichž už v kontextu současného umění uvázla celá řada malířských talentů, ale díky tomu také dokáže rozehrát pozoruhodné partie, založené na spojení autenticity výtvarného projevu a vzájemného dialogu jednotlivých maleb v rámci větších cyklů. Pavel Příkaský dokáže udělat v podstatě s minimem malířských prostředků obraz hluboké symbolické povahy, který paradoxně svádí k pouhému prohlížení. Kvalita jakési dvojakosti poslední dobou výrazně prostupuje obrazy tohoto autora a jeho malířským myšlením. Na jednu stranu se Příkaský spoléhá na střízlivě přiznané malířské stopy a maximální kompoziční přehlednost obrazu. Na druhou stranu na svých plátnech zobrazuje předměty či výjevy, které ve vztazích reprezentují iracionální ozvěnu hlubší symbolické sféry. Princip dvojakosti Příkaský vkládá mezi jednoduše označené téma obrazu, respektive srozumitelnost motivu a jeho následné zamlžení. Obrazy koncipuje jako rozostřené a neúplné pohledy se sníženým stupněm kontrastu, často na hranici optické viditelnosti. Typický je pro tohoto malíře řemeslný důmysl a postup, jak lze až na samu hranici líbeznosti zhodnotit světelně plastické možnosti tenké a téměř monochromní malby na bílém plátně. (Michal Pěchouček) Výběr ze samostatných výstav: Výstava Dvojité dno: Chemistry Gallery, Praha, 2014 Výstava Prst, látka, písmeno, tekutina: Galerie Půda, Jihlava, 2014 Výstava Druhý díl - umělé dýchání: Pavel Příkaský & Miroslava Večeřová, KIV, Praha, 2014