Štěpánka Šimlová (1966)

Studia: 1989 – 1996 – Akademie výtvarných umění v Praze (Milan Knížák) 1993 – Trent University, Nottingham, Velká Británie 1992 – Rijks Akademie von Beeldenden Kunsten, Amsterdam 2002-2007 vedoucí ateliéru Digitální média FUD, UJEP, Ústí nad Labem Tvorba Štěpánky Šimlové osciluje mezi využitím nových médií a občasnými návraty k rukodělnému artefaktu a autorskému gestu. Už v devadesátých letech využívala autorka možností manipulace s digitálním obrazem. Tato manipulace měla za následek určité znejasnění či zpochybnění klasického perspektivního prostoru. Např. prostor autorčiných Krajin (1999) je složen z jednotlivých buněk či míst. Setkáváme se zde s napětím mezi pojmy prostor (rozprostraněnost, res extensa) a místo. Výběr ze samostatných výstav: Výstava Jdi a nestřílej: Veletržní palác, Praha, 2013 Výtvarnice na videoprojekcích, fotkách a malbách zachytila všudypřítomný strach a napětí v dlouholetými boji sužované zemi (Barmě). “Pohyb v prostředí, které je zdánlivě ideální, vstřícné, ale ve kterém je skryto smrtelné nebezpečí, se nemusí odehrát jen v místě válečné zóny, ale přeneseně kdekoliv. Evokace bazálních emocí jako je strach, nejistota, očekávání je možno prožít i v našem civilizovaném světě daleko od válečných střetů,” dodává kurátorka Helena Musilová. Výstava I am terribly sorry: Moravská galerie v Brně, 2002 Zde byla vystavena série digitálně upravených velkoformátových fotografií, které představují jakési “portréty” figurín z výkladních skříní. Autorka tyto figuríny oduševňuje pomocí slov vyjadřujících různé variace omluvy. Výstava Tisloki: Karlin Studios, Praha, 2006