Tadeusz Bartoš (1970)

V letech 1984 -1989 studoval na SOŠV v Praze. V roce 1998 absolvoval na IVK UJEP v Ústí nad Labem (dnešní FUUD - Fakulta užitého umění a designu) speciální ateliér grafického designu vedený doc. Karlem Míškem. Je členem Asociace užité grafiky.
Věnuje se grafické úpravě tiskovin, ilustracím, tvorbě logotypů, fotografii i volné výtvarné práci.