Tomáš Bárta (1982)

Studia: 2003- 2009 - Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně (malířství, Petr Kvíčala) 1999 - 2003 - Střední škola umění a designu (malířství, Petr Veselý) 1998 – 1999 - integrovaná střední škola polygrafická, obor reprodukční grafik Bártovy obrazy jsou volnými, abstraktními sestavami barevných ploch a jednoduchých 3D segmentů. To ale neznamená, že by byly zcela vyvázány z inspirací okolní realitou. Ta má na ně vliv v kompoziční a materiálové úrovni. Bártovo zaujetí pro nábytek, sopky nebo karoserie aut a motocyklů může takto vyjmenované budit úsměv jako seznam bez souvislosti, ale ve skutečnosti opravdu jde o základní inspirace jeho estetiky. Industriální, lesklé laky například použil na obrazech, jež byly zajímavé právě rozhraním mezi čistou abstrakcí a tušeným vzorem, na nějž narazil někde v autodílně nebo časopise. V současné době střídavě žije v Praze a Berlíně. Kromě malby a kresby se věnuje i instalaci a objektu. Jedním z jeho posledních úspěchů je cena poroty v rámci Walter Koschatzky Kunst Preis 2011, kterou organizuje vídeňský MUMOK. (Jiří Ptáček) Výběr ze samostatných výstav: Výstava Softcore: Fait Gallery & Fait Gallery MEM, Brno, 2013 Přímo v prostorách Fait Gallery vznikla i plastika, která je komplementární součástí výstavy. Vychází z „dějů“ odehrávajících se na obrazech. Taktéž ji tvoří rovnoběžky, přímky a kolmice, vyrobené z lišt a provázků, ukotvené v hromadě bílého písku, dokolorované a doplněné polystyrenovými plochami. Plastika může evokovat potápějící se loď v podlaze, jejíž část se proměnila v písek, ale zároveň je dovolen i jakýkoliv jiný výklad. Výstava Forst: Chodovská tvrz, Praha, 2012 Převážnou část vystavených kreseb a obrazů tvořila tvorba z předešlých pár měsíců. Bárta ve svém abstrahování nepolevil: „Nejmarkantnější je teď asi vytracení reálnějších věcí, které moje starší práce stále obsahovaly. Mám také potřebu se víc vracet k malbě, snad i proto jsou mé nejnovější kompozice jakoby ledabylejší, “ komentuje Tomáš Bárta ještě mokrá plátna.

NqzkYTji3Opv7Rp_tN25wKq20QkFhWyT8id0FEqj6Io.jpg
NqzkYTji3Opv7Rp_tN25wKq20QkFhWyT8id0FEqj6Io.jpg
JdgW0oE3IhP8d9cN411d5ihUbyzgfyjwIADETHD4hxY.jpg
JdgW0oE3IhP8d9cN411d5ihUbyzgfyjwIADETHD4hxY.jpg
d8veykUoCh8oao6cgP17JYK2HDXCoyedwGSwz_XtHOE.jpg
d8veykUoCh8oao6cgP17JYK2HDXCoyedwGSwz_XtHOE.jpg
barta.jpg
barta.jpg