Jan Šerých (1972)

2008 - ISCP, New York, USA 2005 - PROGR, Bern, Švýcarsko 1992—1999 Akademie výtvarných umění v Praze Ještě před několika lety se v obrazech Jana Šerýcha jednalo o iluzivnost plochy, komentující hardware současné masové kultury. Hardwarem jsou myšlena různá tlačítka, kterými jsou kulturní nabídky ovládány. V současnosti se autor zajímá spíš o samotný program, software současné kultury. Programy jsou vytvářeny za pomoci jazyka, příkazů, hesel. Šerých naznačuje, že všechny jednotlivé varianty současné kulturní nabídky vznikají ze stejného základu, s nímž je pouze různě kombinatoricky manipulováno. Šerých vnímá současnou realitu jako krajinu znaků a odkazů. Někdy nahrazuje plné znění hesla pouze zkratka. Autor komentuje současné kulturní kódování a odhaluje ho jako do značné míry bezobsažné. Kdykoliv může dojít k rozpadu a smíchání kódů, např. kvůli počítačovému viru. Fakt, že se autor zabývá především současným způsobem kódování kulturní nabídky, má samozřejmě vliv na „formu“ jeho výtvarného vyjádření. Zmínili jsme již odklon od iluzivnosti. Písmena jsou plochy, nálepky. Jejich rámcem je indiferentní prostor. Pokud se Šerých zabývá komplikovanější dimenzí než plochou, jde o prostor obrazovky. Prameny autorových konceptů jsou dvojí: fixy a počítače. (Václav Hájek) Jako příklad „šifrování“ by bylo možné uvést jednu z výrazných výstav Jana Šerýcha v Galerii NoD v roce 2008. Jednalo se o ready-made testy inteligence, graficky přepsané do podoby pravoúhlých čísel a písmen latinky. Jak sám autor říká: “Jednalo se o pokus o nonverbální komunikaci prostřednictvím textu - zakódovaného textu. Zprostředkovával jsem šifru, aniž bych jí sám rozuměl a tak jediné, co jsem sdílel s divákem, bylo právě neporozumění. Zbavit sebe sama i diváka provinění z neporozumění tomu umění…“ Výběr ze samostatných výstav: Výstava WYSIWYG: Galerie města Ostravy: Dvorana multifunkční auly Gong, 2014 Výstava Teorie relativity I, Soda, Bratislava, 2014 Výstava Čtvrt na jedenáct: Oblastní galerie Liberec, 2014 Jan Šerých: Krajská galerie umění ve Zlíně, 2014 Cokoliv, Kabinet T, Zlín, 2013