Kamila Ženatá (1953)

Studia: 1973 – 1979 Akademie výtvarných umění v Praze (Ladislav Čepelák) Kamila Ženatá se v současné době věnuje především výstavním projektům spojující různá média od videí přes malby, fotografie až po text. Do jisté míry by se její dílo dalo přirovnat k netradičnímu scénografickému počinu. Ženatá řeší prostor jako celek a využívá k tomu všechny dostupné prostředky včetně zvuku či světla. Proto je nemožné ducha její tvorby reprodukovat, doprovodné texty, snímky z videí, či reprodukce obrazů mohou jen částečně popsat osobní zážitek. Pokud bychom v souvislosti s prací Kamily Ženaté mluvili o konceptualismu, pak to je spíše specifický konceptualismus emocionální. Za zlomový okamžik ve tvorbě Kamily Ženaté lze považovat moment, kdy rozšířila své pole působnosti o další výše zmiňované prostředky, především pak audiovizuální instalace. První českou přehlídkou tohoto nového přístupu byla výstava “Nauč se stát na jedné noze” uspořádaná roku 2007 v Mánesu. Velmi plodným byl pro Kamilu Ženatou rok 2009, kdy po několikaměsíční práci otevřela výstavu 2. patro, jejíž podstatou byla transformace bytu na výstavní prostor (výstava nesla podtitul “opuštěný byt, ve kterém zůstaly vzpomínky těch, kteří zde žili”). Ve stejném roce se konala také výstava současného českého umění 14S v holešovickém DOXu. Té se Kamila Ženatá zúčastnila nejenom jako autorka, ale také se na ní podílela jako kurátorka (společně s Milenou Slavickou) a do projektu se zapojila i jako producentka. (www.artlist.cz) Ženatá je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným zájmem o individuální a sociální paměť, podloženým vzděláním a praxí skupinové psychoanalytičky. Výběr ze samostatných výstav: Výstava Ženský dvůr – část II: Centrum současného umění DOX, Praha, 2013 Památník Terezín, Malá pevnost, Ženský dvůr – část I, 2013 Výstava 2. Patro: Galerie 5. Patro, Praha, 2009 Horizont událostí, kurátorka projektu: Caroline Krzyszton, Galerie Karlin Studios – duben - květen, Praha, 2015