Milan Salák (1973)

Studia: 1987-1991 Výtvarná škola Václava Hollara 1992-1999 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. B. Dlouhý, M. Knížák, J. David) 1995-1996 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (prof. P. Nešleha) Milan Salák zasahuje multidisciplinárním způsobem do současného uměleckého provozu. Od umělecké činnosti požaduje, aby se věnovala sociální, politické a kulturní reflexi a kritice. Téma jím uchopené lze chápat spíše jako metaforu, vyjadřující nevědomé společenské jevy a stereotypy. Zviditelňování běžného, zdánlivě neproblematického hraje v Salákových aktivitách značnou roli. Občas tak odhaluje své osobní „mýty“: obsesivní zájem o mapy, leteckou techniku apod. Jindy pracuje se „samozřejmými“ stereotypy a konvencemi soudobé české společnosti (mediální obrazy, loga, sport, zábava). Snaží se odhalit nové společenské typy, způsoby jednání, oblékání (civilní uniformy). Jeho artefakty mají mnohdy proto zjednodušenou znakovou formu (i když vysoce profesionální), usnadňující komunikaci s divákem. Orientuje se na snadnou a jednoznačnou čitelnost svých děl, chce diváka přimět ke konkrétní reakci, eliminovat jakoukoli bezradnost odvozenou od možného neporozumění. Výběr ze samostatných výstav: Výstava Transformets: Galerie Václava Špály, Praha, 2015 Největší výzvou v umění je odhalovat vlastní intimitu, říká výtvarník Milan Salák. Na výstavě Tansformets v pražské Galerii Václava Špály se pokusil překročit svůj vlastní stud. Při hledání hranice intimní výpovědi začal zobrazovat i pornografické filmy, první, které v životě viděl. Výstava Galerie, kde jsem měl výstavu: tranzitdisplay, Praha, 2013 Výstava 360°: GHMP: Staroměstská radnice, Praha, 2012